Bảng giá dịch vụ trồng răng Implant

Loại Giá Bảo hành
Dio (Korea) 14.000.000 10 năm
Euroteknika (France) 19.000.000 12 năm
Nobel Active (USA) 29.000.000 Vĩnh viễn
All on 2 Dio (Korea) 40.000.000  
Euroteknika (France) 50.000.000  
Nobel Active (USA) 80.000.000  
All on 4 Dio (Korea) 120.000.000  
Euroteknika (France) 140.000.000  
Nobel Active (USA) 200.000.000  
All on 6 Dio (Korea) 140.000.000  
Euroteknika (France) 160.000.000  
Nobel Active (USA) 240.000.000  

Bảng giá dịch vụ khác

Bảng giá dịch vụ khác

  Loại Giá Cạo vôi răng Cấp độ 1 150.000 Cấp độ 2 300.000 Deep ...

Bảng giá dịch vụ Thẩm mỹ Nụ cười

Loại Giá Ghi chú Chữa cười hở lợi Cắt nướu làm dài thân răng 1.000.000   Cắt nướu, ...

Bảng giá dịch vụ Nhổ răng

Loại Giá Nhổ răng siêu âm Piezotome 5.000.000 - 7.000.000 Nhổ răng sữa cho trẻ em Miễn phí Nhổ ...

Bảng giá dịch vụ Chỉnh nha - Niềng răng

Danh mục Giá Bảo hành Niềng răng mắc cài kim loại 20.000.000 - 50.000.000   Niềng răng mắc cài ...

Bảng giá dịch vụ răng sứ

Loại Giá Bảo hành Dán răng sứ Veneer Mặt dán Veneer sứ Emax 7.000.000 10 năm Mặt dán Veneer sứ ...